Vodorovné dopravné značky

 • V1a: Pozdĺžna súvislá čiara

  V1a: Pozdĺžna súvislá čiara

 • V1b: Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

  V1b: Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

 • V2a: Pozdĺžna prerušovaná čiara

  V2a: Pozdĺžna prerušovaná čiara

 • V2b: Pozdĺžna prerušovaná čiara

  V2b: Pozdĺžna prerušovaná čiara

 • V2c: Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

  V2c: Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

 • V3: Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

  V3: Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

 • V4: Vodiaca čiara

  V4: Vodiaca čiara

 • V5a: Priečna súvislá čiara

  V5a: Priečna súvislá čiara

 • V5b: "Priečna súvislá čiara so symbolom ""Daj prednos v jazde!"""

  V5b: "Priečna súvislá čiara so symbolom ""Daj prednos v jazde!"""

 • V5c: "Priečna súvislá čiara s nápisom ""STOP"""

  V5c: "Priečna súvislá čiara s nápisom ""STOP"""

 • V5d: Priestor pre cyklistov

  V5d: Priestor pre cyklistov

 • V6a: Priechod pre chodcov

  V6a: Priechod pre chodcov

 • V6b: Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

  V6b: Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

 • V7: Priechod pre cyklistov

  V7: Priechod pre cyklistov

 • V7a: Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov

  V7a: Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov

 • V8a: Cyklistická smerová šípka

  V8a: Cyklistická smerová šípka

 • V8b: Cyklistická smerová šípka

  V8b: Cyklistická smerová šípka

 • V8c: Koridor pre cyklistov

  V8c: Koridor pre cyklistov

 • V9a: Smerové šípky

  V9a: Smerové šípky

 • V9b: Predbežné šípky

  V9b: Predbežné šípky

 • V10a: Parkovacie miesta s kolmým státím

  V10a: Parkovacie miesta s kolmým státím

 • V10b: Parkovacie miesta so šikmým státím

  V10b: Parkovacie miesta so šikmým státím

 • V10c: Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

  V10c: Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

 • V10d: Parkovacie miesta s vyhradeným státím

  V10d: Parkovacie miesta s vyhradeným státím

 • V10e: Stanovište TAXI

  V10e: Stanovište TAXI

 • V11a: Zastávka autobusu, trolejbusu a električky

  V11a: Zastávka autobusu, trolejbusu a električky

 • V11b: Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

  V11b: Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

 • V12a: Žltá kľukatá čiara

  V12a: Žltá kľukatá čiara

 • V12b: Žltá súvislá čiara

  V12b: Žltá súvislá čiara

 • V12c: Žltá prerušovaná čiara

  V12c: Žltá prerušovaná čiara

 • V13: Šikmé rovnobežné čiary

  V13: Šikmé rovnobežné čiary

 • V14: Nápisy na vozovke

  V14: Nápisy na vozovke

 • V15: Bezpečná vzdialenosť

  V15: Bezpečná vzdialenosť

 • V16: Optická psychologická brzda

  V16: Optická psychologická brzda

 • V17: Hmlové body

  V17: Hmlové body

Partneri