Svetelné signály a pokyny

 • "Signál s plným červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

  "Signál s plným červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

 • "Signál s plným žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

  "Signál s plným žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

 • "Signál s plným zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

  "Signál s plným zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

 • "Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením ""Stoj!"""

  "Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením ""Stoj!"""

 • "Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením ""Pozor!"""

  "Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením ""Pozor!"""

 • "Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením ""Voľno!"""

  "Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením ""Voľno!"""

 • "Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením ""Stoj!"""

  "Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením ""Stoj!"""

 • "Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením ""Pozor!"""

  "Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením ""Pozor!"""

 • Jazda vpravo a vľavo

  Jazda vpravo a vľavo

 • Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

  Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

 • "Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"" "

  "Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"" "

 • "Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

  "Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

 • "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

  "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

 • "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

  "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

 • Signál so žltým svetlom v tvare chodca

  Signál so žltým svetlom v tvare chodca

 • Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

  Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

 • "Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

  "Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

 • "Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

  "Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

 • "Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

  "Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

 • "Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením ""Stoj!"""

  "Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením ""Stoj!"""

 • "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

  "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

 • "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

  "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

 • "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením ""Voľno"""

  "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením ""Voľno"""

 • Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

  Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

 • Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

  Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

 • Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

  Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

 • Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

  Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

 • Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

  Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

 • Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

  Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

 • Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

  Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

 • "Signál ""Voľno"" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu"

  "Signál ""Voľno"" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu"

 • Svetelná šípka doľava

  Svetelná šípka doľava

 • Svetelná šípka doprava

  Svetelná šípka doprava

 • Číselný odpočet svetelného signálu

  Číselný odpočet svetelného signálu

 • Stoj!

  Stoj!

 • Jazda priamo

  Jazda priamo

 • Jazda vľavo

  Jazda vľavo

 • Jazda vpravo

  Jazda vpravo

 • Jazda priamo a vpravo

  Jazda priamo a vpravo

 • Jazda priamo a vľavo

  Jazda priamo a vľavo

 • Jazda vpravo a vľavo

  Jazda vpravo a vľavo

Partneri