Vodorovné dopravné značky

Pozdĺžne čiary

 • Pozdĺžna súvislá čiara

  Pozdĺžna súvislá čiara

 • Pozdĺžna prerušovaná čiara

  Pozdĺžna prerušovaná čiara

 • Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

  Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Priečne čiary

 • STOP čiara

  STOP čiara

 • Čakacia čiara

  Čakacia čiara

 • Priechod pre chodcov

  Priechod pre chodcov

 • Miesto na prechádzanie

  Miesto na prechádzanie

 • Priechod pre cyklistov

  Priechod pre cyklistov

Plošné značky

 • Vyšrafovaný priestor

  Vyšrafovaný priestor

 • Cikcak čiara

  Cikcak čiara

 • Parkovacie miesta

  Parkovacie miesta

Symboly

 • Smerové šípky

  Smerové šípky

 • Predbežné šípky

  Predbežné šípky

 • Koridor pre cyklistov

  Koridor pre cyklistov

Partneri