Legislatíva

Názov Dátum platnosti Dátum účinnosti
Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13.04.2018 25.04.2020
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.01.2009 01.05.2013
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.01.2009 19.01.2013
Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

20.11.2009 01.06.2010
Zákon NR SR č. 93/2005 Z. z.

Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.03.2005 01.06.2010
Vyhláška MDPaT SR č. 349/2005 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

05.08.2005 15.08.2005
Vyhláška MZ SR 322/2005 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

20.07.2005 01.08.2005
Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z.

Vyhláška o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

14.10.2010 15.10.2010
Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z. z.

Nariadenie vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

10.10.2006 01.06.2007
Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu

18.04.2009 01.05.2009
Zákon NR SR č. 280/2006 Z. z.

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

23.05.2006 01.06.2009
Vyhláška MDPaT SR č. 388/2009 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

09.10.2009 01.06.2011

Partneri