Dopravné zariadenia

Vodiace zariadenia

 • Zábrana na označenie uzávierky

  Zábrana na označenie uzávierky

 • Smerovacia doska (šípová) (šrafovaná)

  Smerovacia doska (šípová) (šrafovaná)

 • Dopravný kužeľ

  Dopravný kužeľ

Výstražné zariadenia

 • Smerovacia tabuľa

  Smerovacia tabuľa

 • Vodiaca tabuľa

  Vodiaca tabuľa

 • Červené a biele pruhy

  Červené a biele pruhy

 • Smerový stĺpik (ľavý) (pravý)

  Smerový stĺpik (ľavý) (pravý)

 • Stĺpik s výstrahou (ľavý) (pravý)

  Stĺpik s výstrahou (ľavý) (pravý)

Doplnkové zariadenia k svetelným signálom

 • Pojazdná uzávierková tabuľa

  Pojazdná uzávierková tabuľa

 • Zelená šípka

  Zelená šípka

 • Čierna šípka

  Čierna šípka

Partneri