Skupiny VP


AM

Dvojkolesové, trojkolesové, štvorkolesové a pásové motorové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom väčším ako 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybaveným pomocným motorčekom so spaľovacím motorom s objemom valcov do 50 cm3 a najvyššou povolenou rýchlosťou do 30 km/h.

vek:15


A1

Vozidlá skupiny A s objemom valcov do 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW. Vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1.

vek:16


A

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor s objemom valcov presahujúci 50 cm3 a najvyššiu povolenú rýchlosť väčšiu ak 45 km/h. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1.

vek:24  (>35kW)


A2Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor motocykel s výkonom motora do 35 kW, vek min. 18 rokov.

vek:18 (<35kW)


B1

Trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá zo skupiny B, ktorých maximálna rýchlosť je väčšia ako 45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom väčším ako 50 cm3. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg (pri pohone elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov). Vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny B1.

vek:16


B

Motorové vozidlá okrem skupín A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem siesta vodiča viac ako osem miest na sedenie. K tomuto typu vozidla môže byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg.

vek:18


B+E

Súpravy zložené z vozidla skupiny B a prípojného vozidla

vek:18


C

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3 500 kg, ak nepatria do skupiny D alebo T. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1.

vek:18


C1

Vozidlá skupiny C, ktorých hmotnosť nepresahuje 7 500 kg

vek:18


C1+E

Súpravy zložené z vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je väčšia ako 750 kg

vek:18


C+E

Súpravy zložené z vozidla skupiny C a prípojného vozidla s hmotnoťou väčšou ako 750 kg.

vek:18


D

Motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie. K vozidlu môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1.

vek:21


D1

Vozidlá skupiny D, ktoré majú maximálne 16 miest na sedenie.

vek:21


D1+E

Súpravy zložené z vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg a nie je určený na prepravu osôb.

vek:21


D+E

Súpravy zložené vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

vek:21


T

Poľnohospodárske a lesné traktory a iné zvláštne motorové vozidlá. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, ale len na území Slovenskej republiky.

vek:17


Partneri