Svetelné signály

 • SP: Svetelné pole svieti

  SP: Svetelné pole svieti

 • S1a: "Signál s plným červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

  S1a: "Signál s plným červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

 • S1b: "Signál s plným žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

  S1b: "Signál s plným žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

 • S1c: "Signál s plným zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

  S1c: "Signál s plným zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

 • S2a: "Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením ""Stoj!"""

  S2a: "Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením ""Stoj!"""

 • S2b: "Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením ""Pozor!"""

  S2b: "Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením ""Pozor!"""

 • S2c: "Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením ""Voľno!"""

  S2c: "Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením ""Voľno!"""

 • S3a: "Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením ""Stoj!"""

  S3a: "Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením ""Stoj!"""

 • S3b: "Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením ""Pozor!"""

  S3b: "Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením ""Pozor!"""

 • S3c: Jazda vpravo a vľavo

  S3c: Jazda vpravo a vľavo

 • S4: Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

  S4: Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

 • S5a: "Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"" "

  S5a: "Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"" "

 • S5b: "Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

  S5b: "Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

 • S5c: "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

  S5c: "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

 • S5d: "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

  S5d: "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

 • S6a: Signál so žltým svetlom v tvare chodca

  S6a: Signál so žltým svetlom v tvare chodca

 • S6b: Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

  S6b: Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

 • S7a: "Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

  S7a: "Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

 • S7b: "Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

  S7b: "Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

 • S7c: "Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

  S7c: "Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

 • S8: "Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením ""Stoj!"""

  S8: "Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením ""Stoj!"""

 • S9: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

  S9: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

 • S9a: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

  S9a: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

 • S9b: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením ""Voľno"""

  S9b: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením ""Voľno"""

 • S10: Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

  S10: Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

 • S11a: Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

  S11a: Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

 • S11b: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

  S11b: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

 • S11c: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

  S11c: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

 • S11d: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

  S11d: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

 • S11e: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

  S11e: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

 • S12a: Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

  S12a: Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

 • S12b: "Signál ""Voľno"" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu"

  S12b: "Signál ""Voľno"" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu"

 • S12c: Svetelná šípka doľava

  S12c: Svetelná šípka doľava

 • S12d: Svetelná šípka doprava

  S12d: Svetelná šípka doprava

 • S13: Číselný odpočet svetelného signálu

  S13: Číselný odpočet svetelného signálu

 • S14a: Stoj!

  S14a: Stoj!

 • S14b: Jazda priamo

  S14b: Jazda priamo

 • S14c: Jazda vľavo

  S14c: Jazda vľavo

 • S14d: Jazda vpravo

  S14d: Jazda vpravo

 • S14e: Jazda priamo a vpravo

  S14e: Jazda priamo a vpravo

 • S14f: Jazda priamo a vľavo

  S14f: Jazda priamo a vľavo

 • S14g: Jazda vpravo a vľavo

  S14g: Jazda vpravo a vľavo

Partneri