Autoškola Stredná odborná škola

Adresa

Komenského 16

08271 Lipany

Otváracie hodiny

Kontakt

riaditel@sos-lipany.vucpo.sk

http://soslipany.sk

Partneri