Dodatkové tabuľky

Všeobecné dodatkové tabuľky

 • Vzdialenosť

  Vzdialenosť

 • Dĺžka úseku

  Dĺžka úseku

 • Smerová šípka

  Smerová šípka

 • Smer platnosti

  Smer platnosti

 • Časové obmedzenie

  Časové obmedzenie

 • Platí pre

  Platí pre

 • Neplatí pre

  Neplatí pre

 • Hmotnosť

  Hmotnosť

 • Spresňujúce informácie

  Spresňujúce informácie

Špecifické dodatkové tabuľky

 • Priebeh hlavnej cesty

  Priebeh hlavnej cesty

 • Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

  Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

 • Priečna jazda električky

  Priečna jazda električky

 • Priečna jazda cyklistov

  Priečna jazda cyklistov

 • Obojsmerná jazda cyklistov

  Obojsmerná jazda cyklistov

 • Voľno

  Voľno

 • Tranzit

  Tranzit

 • Kategória tunela

  Kategória tunela

 • Jediné vozidlo

  Jediné vozidlo

 • Predchádzanie zvláštnych vozidiel

  Predchádzanie zvláštnych vozidiel

 • Rozšírenie zákazu predchádzania

  Rozšírenie zákazu predchádzania

 • Emisná trieda

  Emisná trieda

 • Obmedzenie parkovania na krajnici

  Obmedzenie parkovania na krajnici

 • Vyhradené parkovanie

  Vyhradené parkovanie

 • Časovo obmedzené parkovanie

  Časovo obmedzené parkovanie

 • Platené parkovanie

  Platené parkovanie

Partneri