Informačné značky

Značky o prednosti v jazde

 • Križovatka s prednosťou v jazde

  Križovatka s prednosťou v jazde

 • Hlavná cesta

  Hlavná cesta

 • Koniec hlavnej cesty

  Koniec hlavnej cesty

 • Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

  Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Značky o cestách s osobitnými pravidlami

 • Obec

  Obec

 • Koniec obce

  Koniec obce

 • Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

  Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

 • Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

  Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

 • Diaľnica

  Diaľnica

 • Koniec diaľnice

  Koniec diaľnice

 • Cesta pre motorové vozidlá

  Cesta pre motorové vozidlá

 • Koniec cesty pre motorové vozidlá

  Koniec cesty pre motorové vozidlá

 • Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

  Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

 • Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

  Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

 • Obytná zóna

  Obytná zóna

 • Koniec obytnej zóny

  Koniec obytnej zóny

 • Pešia zóna

  Pešia zóna

 • Koniec pešej zóny

  Koniec pešej zóny

 • Školská zóna

  Školská zóna

 • Koniec školskej zóny

  Koniec školskej zóny

 • Jednosmerná cesta

  Jednosmerná cesta

 • Tunel

  Tunel

Návesti

 • Priechod pre chodcov

  Priechod pre chodcov

 • Priechod pre cyklistov

  Priechod pre cyklistov

 • Podchod alebo nadchod

  Podchod alebo nadchod

 • Slepá cesta

  Slepá cesta

 • Služby

  Služby

 • Zastávka

  Zastávka

 • Stanovište taxi

  Stanovište taxi

 • Polícia

  Polícia

 • Kontrola rýchlosti

  Kontrola rýchlosti

 • Núdzová odstavná plocha

  Núdzová odstavná plocha

 • Miesto na núdzové brzdenie

  Miesto na núdzové brzdenie

 • Miestna návesť

  Miestna návesť

 • Štátna hranica

  Štátna hranica

 • Informácie o všeobecných pravidlách

  Informácie o všeobecných pravidlách

 • Dopravné obmedzenia na horskom prechode

  Dopravné obmedzenia na horskom prechode

 • Varovná tabuľa

  Varovná tabuľa

Orientačné značky

 • Číslo cesty I. alebo II. triedy

  Číslo cesty I. alebo II. triedy

 • Číslo cesty III. triedy

  Číslo cesty III. triedy

 • Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

  Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

 • Číslo E-cesty

  Číslo E-cesty

 • Kilometrovník

  Kilometrovník

 • Smerová predzvesť

  Smerová predzvesť

 • Smerová a pruhová predzvesť

  Smerová a pruhová predzvesť

 • Smerová návesť

  Smerová návesť

 • Tabuľový smerník

  Tabuľový smerník

 • Šípový smerník

  Šípový smerník

 • Šípový smerník k diaľnici

  Šípový smerník k diaľnici

 • Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

  Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

 • Šípový smerník k turistickému cieľu

  Šípový smerník k turistickému cieľu

 • Nepriama návesť

  Nepriama návesť

 • Ohlasovacia tabuľa

  Ohlasovacia tabuľa

 • Nepriama návesť na diaľnici

  Nepriama návesť na diaľnici

 • Smerová predzvesť na diaľnici

  Smerová predzvesť na diaľnici

 • Smerová návesť na diaľnici

  Smerová návesť na diaľnici

 • Výjazdová tabuľa

  Výjazdová tabuľa

 • Diaľková tabuľa

  Diaľková tabuľa

 • Turistická tabuľa

  Turistická tabuľa

 • Tabuľový smerník na odpočívadle

  Tabuľový smerník na odpočívadle

 • Cyklistický smerník tabuľový

  Cyklistický smerník tabuľový

 • Cyklistický smerník šípový

  Cyklistický smerník šípový

 • Cyklistický medzismerník

  Cyklistický medzismerník

 • Číslo cyklotrasy

  Číslo cyklotrasy

Značky o náhradných a obchádzkových trasách

 • Náhradná trasa

  Náhradná trasa

 • Zmena náhradnej trasy

  Zmena náhradnej trasy

 • Uzávierková predzvesť

  Uzávierková predzvesť

 • Ohlasovacia tabuľa obchádzky

  Ohlasovacia tabuľa obchádzky

 • Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

  Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

 • Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

  Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

 • Koniec obchádzky

  Koniec obchádzky

 • Bloková obchádzka

  Bloková obchádzka

Pruhové značky

 • Počet jazdných pruhov

  Počet jazdných pruhov

 • Zníženie počtu jazdných pruhov

  Zníženie počtu jazdných pruhov

 • Zvýšenie počtu jazdných pruhov

  Zvýšenie počtu jazdných pruhov

 • Bezkolízne pripojenie

  Bezkolízne pripojenie

 • Presmerovanie jazdných pruhov

  Presmerovanie jazdných pruhov

 • Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

  Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Partneri