Regulačné značky

Značky o dávaní prednosti v jazde

 • Daj prednosť v jazde!

  Daj prednosť v jazde!

 • Stoj, daj prednosť v jazde!

  Stoj, daj prednosť v jazde!

 • Prednosť protiidúcich vozidiel

  Prednosť protiidúcich vozidiel

Príkazové a zákazové značky

 • Prikázaný smer jazdy

  Prikázaný smer jazdy

 • Prikázaný smer odbočenia

  Prikázaný smer odbočenia

 • Prikázaný smer obchádzania

  Prikázaný smer obchádzania

 • Kruhový objazd

  Kruhový objazd

 • Zákaz odbočenia

  Zákaz odbočenia

 • Zákaz otáčania

  Zákaz otáčania

 • Cestička pre chodcov

  Cestička pre chodcov

 • Cyklistická komunikácia

  Cyklistická komunikácia

 • Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

  Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

 • Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

  Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

 • Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

  Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

 • Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

  Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

 • Zákaz vjazdu

  Zákaz vjazdu

 • Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

  Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

 • Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

  Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

 • Zákaz vjazdu (vstupu) pre

  Zákaz vjazdu (vstupu) pre

 • Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

  Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

 • Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

  Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

 • Maximálna hmotnosť

  Maximálna hmotnosť

 • Maximálna hmotnosť na nápravu

  Maximálna hmotnosť na nápravu

 • Maximálna šírka

  Maximálna šírka

 • Maximálna výška

  Maximálna výška

 • Maximálna dĺžka

  Maximálna dĺžka

 • Povinné zastavenie vozidla

  Povinné zastavenie vozidla

 • Nízkoemisná zóna

  Nízkoemisná zóna

 • Koniec nízkoemisnej zóny

  Koniec nízkoemisnej zóny

 • Najnižšia dovolená rýchlosť

  Najnižšia dovolená rýchlosť

 • Snehové reťaze

  Snehové reťaze

 • Najvyššia dovolená rýchlosť

  Najvyššia dovolená rýchlosť

 • Zákaz predchádzania

  Zákaz predchádzania

 • Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

  Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

 • Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami

  Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami

 • Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

  Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

 • Koniec snehových reťazí

  Koniec snehových reťazí

 • Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

  Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

 • Koniec zákazu predchádzania

  Koniec zákazu predchádzania

 • Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

  Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

 • Koniec viacerých zákazov

  Koniec viacerých zákazov

 • Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti

  Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti

 • Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

  Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

 • Zákaz zastavenia

  Zákaz zastavenia

 • Zákaz státia

  Zákaz státia

 • Parkovanie

  Parkovanie

 • Parkovanie na chodníku

  Parkovanie na chodníku

 • Zóna zákazu státia

  Zóna zákazu státia

 • Koniec zóny zákazu státia

  Koniec zóny zákazu státia

 • Parkovacia zóna

  Parkovacia zóna

 • Koniec parkovacej zóny

  Koniec parkovacej zóny

Značky o jazde po krajnici

 • Jazda po krajnici

  Jazda po krajnici

 • Opustite krajnicu

  Opustite krajnicu

 • Koniec jazdy po krajnici

  Koniec jazdy po krajnici

 • Obchádzanie prekážky po krajnici

  Obchádzanie prekážky po krajnici

Partneri