Osobitné označenia

 • O1: Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou

  O1: Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou

 • O2: Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

  O2: Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 • O3: Označenie autobusu prepravujúceho deti

  O3: Označenie autobusu prepravujúceho deti

 • O4: Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom

  O4: Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom

Partneri