Informatívne smerové značky

 • IS1a: Návesť pred križovatkou

  IS1a: Návesť pred križovatkou

 • IS1b: Návesť pred križovatkou

  IS1b: Návesť pred križovatkou

 • IS2: Návesť pred križovatkou

  IS2: Návesť pred križovatkou

 • IS3: Návesť pred križovatkou

  IS3: Návesť pred križovatkou

 • IS4: Návesť pred križovatkou

  IS4: Návesť pred križovatkou

 • IS5a: Návesť pred križovatkou

  IS5a: Návesť pred križovatkou

 • IS5b: Návesť pred križovatkou

  IS5b: Návesť pred križovatkou

 • IS6: Návesť pred križovatkou

  IS6: Návesť pred križovatkou

 • IS7a: Smerová tabuľa

  IS7a: Smerová tabuľa

 • IS7b: Výjazd

  IS7b: Výjazd

 • IS8: Diaľková návesť

  IS8: Diaľková návesť

 • IS9: Návesť pred križovatkou

  IS9: Návesť pred križovatkou

 • IS10: Návesť pred križovatkou

  IS10: Návesť pred križovatkou

 • IS11: Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom

  IS11: Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom

 • IS11a: Návesť pred náboženským cieľom

  IS11a: Návesť pred náboženským cieľom

 • IS12: Návesť pred križovatkou s obmedzením

  IS12: Návesť pred križovatkou s obmedzením

 • IS13: Návesť pred križovatkou s obmedzením

  IS13: Návesť pred križovatkou s obmedzením

 • IS14: Návesť pred križovatkou s obmedzením

  IS14: Návesť pred križovatkou s obmedzením

 • IS15: Návesť pred obchádzkou

  IS15: Návesť pred obchádzkou

 • IS16: Návesť pred obchádzkou (odklonom)

  IS16: Návesť pred obchádzkou (odklonom)

 • IS17a: Smerová tabuľa (s jedným cieľom)

  IS17a: Smerová tabuľa (s jedným cieľom)

 • IS17b: Smerová tabuľa (s jedným cieľom)

  IS17b: Smerová tabuľa (s jedným cieľom)

 • IS18a: Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)

  IS18a: Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)

 • IS18b: Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)

  IS18b: Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)

 • IS19a: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

  IS19a: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

 • IS19b: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

  IS19b: Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

 • IS20a: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

  IS20a: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

 • IS20b: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

  IS20b: Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

 • IS21: Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

  IS21: Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

 • IS22a: Smerová tabuľa k inému cieľu

  IS22a: Smerová tabuľa k inému cieľu

 • IS22b: Smerová tabuľa k inému cieľu

  IS22b: Smerová tabuľa k inému cieľu

 • IS22c: Smerová tabuľa k predajnému miestu

  IS22c: Smerová tabuľa k predajnému miestu

 • IS23a: Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

  IS23a: Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

 • IS23b: Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu

  IS23b: Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu

 • IS23c: Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

  IS23c: Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

 • IS23d: Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

  IS23d: Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

 • IS24: Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu

  IS24: Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu

 • IS25: Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

  IS25: Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

 • IS26: Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

  IS26: Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

 • IS27: Diaľnica

  IS27: Diaľnica

 • IS28: Rýchlostná cesta

  IS28: Rýchlostná cesta

 • IS29: Cesta I. triedy

  IS29: Cesta I. triedy

 • IS30: Cesta II. triedy

  IS30: Cesta II. triedy

 • IS31: Medzinárodná trasa

  IS31: Medzinárodná trasa

 • IS32a: Kilometrovník

  IS32a: Kilometrovník

 • IS32b: Kilometrovník

  IS32b: Kilometrovník

 • IS32c: Kilometrovník

  IS32c: Kilometrovník

 • IS33: Hranica kraja

  IS33: Hranica kraja

 • IS34: Hranica okresu

  IS34: Hranica okresu

 • IS35: Iný názov

  IS35: Iný názov

 • IS36a: Obec

  IS36a: Obec

 • IS36b: Koniec obce

  IS36b: Koniec obce

 • IS36c: Miestna časť obce

  IS36c: Miestna časť obce

 • IS36d: Koniec miestnej časti obce

  IS36d: Koniec miestnej časti obce

 • IS37a: Označenie začiatku obce v jazyku maďarskej menšiny

  IS37a: Označenie začiatku obce v jazyku maďarskej menšiny

 • IS37b: Označenie koniec obce v jazyku maďarskej menšiny

  IS37b: Označenie koniec obce v jazyku maďarskej menšiny

 • IS38: Hraničný priechod

  IS38: Hraničný priechod

 • IS39: Hranica štátu

  IS39: Hranica štátu

 • IS40a: Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

  IS40a: Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

 • IS40b: Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

  IS40b: Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

 • IS40c: Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

  IS40c: Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

 • IS40d: Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

  IS40d: Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

 • IS40e: Návesť pred križovatkou pre cyklistov

  IS40e: Návesť pred križovatkou pre cyklistov

 • IS40f: Smerová tabuľa pre cyklistov

  IS40f: Smerová tabuľa pre cyklistov

 • IS40g: Smerová tabuľa pre cyklistov

  IS40g: Smerová tabuľa pre cyklistov

 • IS40h: Smerová tabuľa pre cyklistov

  IS40h: Smerová tabuľa pre cyklistov

 • IS40i: Koniec cyklistickej trasy

  IS40i: Koniec cyklistickej trasy

Partneri