Informatívne, prevádzkové, smerové a iné značky

 • IP1: Okruh

  IP1: Okruh

 • IP2: Zmena smeru okruhu

  IP2: Zmena smeru okruhu

 • IP3a: Jednosmerná premávka

  IP3a: Jednosmerná premávka

 • IP3b: Jednosmerná premávka

  IP3b: Jednosmerná premávka

 • IP4: Slepá pozemná komunikácia

  IP4: Slepá pozemná komunikácia

 • IP5: Návesť pred slepou pozemnou komunikáciou

  IP5: Návesť pred slepou pozemnou komunikáciou

 • IP6: Priechod pre chodcov

  IP6: Priechod pre chodcov

 • IP7: Priechod pre cyklistov

  IP7: Priechod pre cyklistov

 • IP8: Spomaľovací prah

  IP8: Spomaľovací prah

 • IP9: Podchod alebo nadchod

  IP9: Podchod alebo nadchod

 • IP10: Odporúčaná rýchlosť

  IP10: Odporúčaná rýchlosť

 • IP11: Núdzová odstavná plocha

  IP11: Núdzová odstavná plocha

 • IP12: Parkovisko

  IP12: Parkovisko

 • IP13a: Parkovisko (kolmé státie)

  IP13a: Parkovisko (kolmé státie)

 • IP13b: Parkovisko (šikmé státie)

  IP13b: Parkovisko (šikmé státie)

 • IP13c: Parkovisko (pozdĺžne státie)

  IP13c: Parkovisko (pozdĺžne státie)

 • IP14a: Parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

  IP14a: Parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

 • IP14b: Parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne)

  IP14b: Parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne)

 • IP15a: Parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

  IP15a: Parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

 • IP15b: Parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)

  IP15b: Parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)

 • IP16: Vyhradené parkovisko

  IP16: Vyhradené parkovisko

 • IP17a: Platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)

  IP17a: Platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)

 • IP17b: Platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím)

  IP17b: Platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím)

 • IP18: Kryté parkovisko

  IP18: Kryté parkovisko

 • IP19: Parkovisko P+R

  IP19: Parkovisko P+R

 • IP20a: Stanovište polície

  IP20a: Stanovište polície

 • IP20b: Stanovište taxi

  IP20b: Stanovište taxi

 • IP21a: Tunel

  IP21a: Tunel

 • IP21b: Koniec tunela

  IP21b: Koniec tunela

 • IP22a: Rýchlostná cesta

  IP22a: Rýchlostná cesta

 • IP22b: Koniec rýchlostnej cesty

  IP22b: Koniec rýchlostnej cesty

 • IP23a: Diaľnica

  IP23a: Diaľnica

 • IP23b: Koniec diaľnice

  IP23b: Koniec diaľnice

 • IP24a: Zóna s dopravným obmedzením

  IP24a: Zóna s dopravným obmedzením

 • IP24b: Koniec zóny s dopravným obmedzením

  IP24b: Koniec zóny s dopravným obmedzením

 • IP25a: Pešia zóna

  IP25a: Pešia zóna

 • IP25b: Koniec pešej zóny

  IP25b: Koniec pešej zóny

 • IP26a: Školská zóna

  IP26a: Školská zóna

 • IP26b: Koniec školskej zóny

  IP26b: Koniec školskej zóny

 • IP27a: Zóna s plateným parkovaním

  IP27a: Zóna s plateným parkovaním

 • IP27b: Koniec zóny s plateným parkovaním

  IP27b: Koniec zóny s plateným parkovaním

 • IP28a: Obytná zóna

  IP28a: Obytná zóna

 • IP28b: Koniec obytnej zóny

  IP28b: Koniec obytnej zóny

 • IP29: Úniková zóna

  IP29: Úniková zóna

 • IP30: Zmena miestnej úpravy

  IP30: Zmena miestnej úpravy

 • IP30a: Výstražné zariadenie vypnuté

  IP30a: Výstražné zariadenie vypnuté

 • IP31a: Hmlové body

  IP31a: Hmlové body

 • IP31b: Hmlové body

  IP31b: Hmlové body

 • IP31c: Hmlové body

  IP31c: Hmlové body

 • IP32: Bezpečná vzdialenosť

  IP32: Bezpečná vzdialenosť

 • IP33: Všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti

  IP33: Všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti

 • IP33a: Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

  IP33a: Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

 • IP34a: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

  IP34a: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

 • IP34b: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

  IP34b: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

 • IP34c: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

  IP34c: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Partneri