Dodatkové tabuľky

 • E1: Počet

  E1: Počet

 • E2: Vzdialenosť

  E2: Vzdialenosť

 • E3: Vzdialenosť

  E3: Vzdialenosť

 • E4: Dĺžka úseku alebo platnosti

  E4: Dĺžka úseku alebo platnosti

 • E5a: Úsek platnosti

  E5a: Úsek platnosti

 • E5b: Úsek platnosti

  E5b: Úsek platnosti

 • E6: Celková hmotnosť

  E6: Celková hmotnosť

 • E6a: Celková hmotnosť

  E6a: Celková hmotnosť

 • E6b: Celková hmotnosť

  E6b: Celková hmotnosť

 • E7: Smerová šípka

  E7: Smerová šípka

 • E8a: Začiatok úseku platnosti

  E8a: Začiatok úseku platnosti

 • E8b: Začiatok úseku platnosti

  E8b: Začiatok úseku platnosti

 • E8c: Koniec úseku platnosti

  E8c: Koniec úseku platnosti

 • E9: Nepriaznivé poveternostné podmienky

  E9: Nepriaznivé poveternostné podmienky

 • E10: Druh vozidla

  E10: Druh vozidla

 • E11: Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

  E11: Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

 • E12: Dodatková tabuľka s textom

  E12: Dodatková tabuľka s textom

 • E13: Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie

  E13: Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie

 • E14: Kategória tunela

  E14: Kategória tunela

 • E15: Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

  E15: Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

 • E16a: Povolený smer jazdy cyklistov

  E16a: Povolený smer jazdy cyklistov

 • E16b: Jazda cyklistov v protismere povolená

  E16b: Jazda cyklistov v protismere povolená

 • E16c: Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená

  E16c: Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená

 • E16d: Priečna jazda cyklistov

  E16d: Priečna jazda cyklistov

Partneri