Príkazové značky

 • C1: Prikázaný smer jazdy priamo

  C1: Prikázaný smer jazdy priamo

 • C2: Prikázaný smer jazdy vpravo

  C2: Prikázaný smer jazdy vpravo

 • C3: Prikázaný smer jazdy vľavo

  C3: Prikázaný smer jazdy vľavo

 • C4a: Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo

  C4a: Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo

 • C4b: Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo

  C4b: Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo

 • C4c: Prikázaný smer jazdy priamo a vľavo

  C4c: Prikázaný smer jazdy priamo a vľavo

 • C5: Prikázaný smer otáčania

  C5: Prikázaný smer otáčania

 • C6a: Prikázaný smer obchádzania vpravo

  C6a: Prikázaný smer obchádzania vpravo

 • C6b: Prikázaný smer obchádzania vľavo

  C6b: Prikázaný smer obchádzania vľavo

 • C6c: Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

  C6c: Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

 • C7: Kruhový objazd

  C7: Kruhový objazd

 • C8: Cestička pre cyklistov

  C8: Cestička pre cyklistov

 • C9: Cestička pre chodcov

  C9: Cestička pre chodcov

 • C10: Cestička pre korčuliarov

  C10: Cestička pre korčuliarov

 • C11: Cestička pre jazdcov na koňoch

  C11: Cestička pre jazdcov na koňoch

 • C12: Cestička pre vyznačených užívateľov

  C12: Cestička pre vyznačených užívateľov

 • C13: Cestička pre vyznačených užívateľov

  C13: Cestička pre vyznačených užívateľov

 • C14: Použiť protisklzové reťaze

  C14: Použiť protisklzové reťaze

 • C15: Najnižšia dovolená rýchlosť

  C15: Najnižšia dovolená rýchlosť

 • C16: Iný príkaz

  C16: Iný príkaz

 • C17: Rozsvieť svetlá

  C17: Rozsvieť svetlá

 • C18: Koniec príkazu

  C18: Koniec príkazu

 • C19: Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí

  C19: Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí

 • C20: Usporiadanie jazdných pruhov

  C20: Usporiadanie jazdných pruhov

 • C21: Usporiadanie jazdných pruhov

  C21: Usporiadanie jazdných pruhov

 • C22a: Zvýšenie počtu jazdných pruhov

  C22a: Zvýšenie počtu jazdných pruhov

 • C22b: Zníženie počtu jazdných pruhov

  C22b: Zníženie počtu jazdných pruhov

 • C22c: Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá

  C22c: Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá

 • C23a: Obmedzenie v jazdných pruhoch

  C23a: Obmedzenie v jazdných pruhoch

 • C23b: Obmedzenie v jazdných pruhoch

  C23b: Obmedzenie v jazdných pruhoch

 • C24a: Vyhradený jazdný pruh

  C24a: Vyhradený jazdný pruh

 • C24b: Koniec vyhradeného jazdného pruhu

  C24b: Koniec vyhradeného jazdného pruhu

 • C25: Radenie jazdných pruhov pred križovatkou

  C25: Radenie jazdných pruhov pred križovatkou

 • C26: Zmena smeru jazdy

  C26: Zmena smeru jazdy

 • C27: Obchádzanie električky

  C27: Obchádzanie električky

 • C28: Zmena smeru jazdy

  C28: Zmena smeru jazdy

 • C29: Zmena smeru jazdy

  C29: Zmena smeru jazdy

 • C30: Striedavé radenie

  C30: Striedavé radenie

Partneri