Zákazové značky

 • B1: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

  B1: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

 • B2: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

  B2: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

 • B3: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

  B3: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

 • B4: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

  B4: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

 • B5: Zákaz vjazdu osobných automobilov

  B5: Zákaz vjazdu osobných automobilov

 • B6: Zákaz vjazdu nákladných automobilov

  B6: Zákaz vjazdu nákladných automobilov

 • B7: Zákaz vjazdu autobusov

  B7: Zákaz vjazdu autobusov

 • B8: Zákaz vjazdu motocyklov

  B8: Zákaz vjazdu motocyklov

 • B9: Zákaz vjazdu traktorov

  B9: Zákaz vjazdu traktorov

 • B10: Zákaz vjazdu mopedov

  B10: Zákaz vjazdu mopedov

 • B11: Zákaz vjazdu bicyklov

  B11: Zákaz vjazdu bicyklov

 • B12: Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

  B12: Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

 • B13: Zákaz vstupu chodcov

  B13: Zákaz vstupu chodcov

 • B14: Zákaz vstupu korčuliarov

  B14: Zákaz vstupu korčuliarov

 • B15: Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

  B15: Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

 • B16: Zákaz vjazdu ručných vozíkov

  B16: Zákaz vjazdu ručných vozíkov

 • B17: Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

  B17: Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

 • B18: Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

  B18: Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

 • B19: Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené

  B19: Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené

 • B20: Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu

  B20: Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu

 • B21: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

  B21: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

 • B22: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

  B22: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

 • B23: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu

  B23: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu

 • B24: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu

  B24: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu

 • B25: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu

  B25: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu

 • B26: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu

  B26: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu

 • B27a: Zákaz odbočovania vpravo

  B27a: Zákaz odbočovania vpravo

 • B27b: Zákaz odbočovania vľavo

  B27b: Zákaz odbočovania vľavo

 • B28: Zákaz otáčania

  B28: Zákaz otáčania

 • B29a: Zákaz predchádzania

  B29a: Zákaz predchádzania

 • B29b: Koniec zákazu predchádzania

  B29b: Koniec zákazu predchádzania

 • B30a: Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

  B30a: Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

 • B30b: Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

  B30b: Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

 • B31a: Najvyššia dovolená rýchlosť

  B31a: Najvyššia dovolená rýchlosť

 • B31b: Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

  B31b: Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

 • B32a: Zákaz zvukových výstražných zariadení

  B32a: Zákaz zvukových výstražných zariadení

 • B32b: Koniec zákazu zvukových výstražných zariadení

  B32b: Koniec zákazu zvukových výstražných zariadení

 • B33: Zákaz státia

  B33: Zákaz státia

 • B34: Zákaz zastavenia

  B34: Zákaz zastavenia

 • B35: Zákaz státia v nepárnych dňoch

  B35: Zákaz státia v nepárnych dňoch

 • B36: Zákaz státia v párnych dňoch

  B36: Zákaz státia v párnych dňoch

 • B37: Iný zákaz

  B37: Iný zákaz

 • B38: Povinnosť zastaviť vozidlo

  B38: Povinnosť zastaviť vozidlo

 • B39: Koniec viacerých zákazov

  B39: Koniec viacerých zákazov

Partneri